Klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  • Administratorem Danych Osobowych jest wszystkodlaklubu.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Śląskiej 1, 54-118 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000425943, NIP: 8992736612, REGON: 021916493; e-mail: info@wszystkodlaklubu, tel. +48 693 672 258;
  • podanie przez Ciebie danych osobowych w korespondencji przychodzącej lub rozmowie telefonicznej jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
  • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie zasadami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu;
  • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie;
  • dane osobowe mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman, prawosportowe.pl sp. z o.o., firmy księgowe, biura rachunkowe, firmy informatyczne, inne firmy produkcyjne, usługowe i hnadlowe, w szczególności z branży sportowo-rekreacyjnej. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dołącz do nas

Przynależność do społeczności wszystkodlaklubu.pl nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych i daje rabat w wysokości do 25% na produkty i usługi, które platforma wszystkodlaklubu.pl uzyskała od podmiotów zewnętrznych.